Brak produktów w koszyku.

Brak produktów w koszyku.

Polityka Prywatności

Poniższa Polityka Prywatności jest zgodna z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO). Działając w zgodzie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. (w skrócie RODO) informujemy:

1. Definicje

Administrator: Face Yoga SUNDAR G Agnieszka Anna Borowska Jolanta Małgorzata Mortka

Dane osobowe: informacje umożliwiające identyfikację lub potencjalnie możliwą identyfikację osoby fizycznej przy wykorzystaniu takich właściwości jak charakter fizyczny, genetyczny, psychiczny, ekonomiczny, fizjologiczny, genetyczny, społeczny lub kulturowy. Mowa tu również o numerze IP urządzenia, danych lokalizacyjnych oraz informacji, które gromadzone są przez pliki cookies.

Sklep internetowy: prowadzony sklep internetowy dostępny pod adresem www.faceyogasundarg.com, do którego stosuje się niniejsze Zasady ochrony danych osobowych (Politykę prywatności). Użytkownik: osoba fizyczna, która odwiedza Serwis i Sklep internetowy sklep.faceyogasundarg.com.

2. Przetwarzanie danych

W związku z korzystaniem przez Użytkownika Serwisu i Sklepu internetowego www.faceyogasundarg.com, Administrator zbiera dane w zakresie potrzebnym do świadczenia poszczególnych usług oferowanych w Serwisie i Sklepie internetowym.

3. Cele przetwarzania danych

Dane osobowe wszystkich użytkowników:

• którzy korzystają z Serwisu i Sklepu internetowego www. faceyogasundarg.com (adres IP, pliki cookies)

• niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami, przetwarzane są przez Administratora dla następujących celów:

• analitycznych i statystycznych – podstawą prawną jest uzasadniony interes Administratora, którym jest analityka i funkcjonalność działania Serwisu i Sklepu internetowego faceyogasundarg.com;

Umożliwienia użytkownikowi pełnego korzystania z zasobów platformy e-learningowej.

• ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie swoich praw.

Aktywność Użytkownika w Serwisie www.faceyogasundarg.com podlega rejestrowaniu w tzw. logach (integralnym elemencie bazodanowego systemu zarządzania treścią, w oparciu o który zbudowany jest Serwis i Sklep internetowy sklep.faceyogasundarg.com). Dane zawarte w logach przetwarzane są dla celów ściśle związanych ze świadczeniem usług przez Serwis i Sklep internetowy, w tym o charakterze technicznym oraz administracyjnym. Informacje zawarte w logach mają również wpływ na zachowanie właściwego stopnia bezpieczeństwa systemu zarządzania treścią oraz możliwości poprawnego zarządzania Serwisem.

4. Rejestracja

 Osoby, które w sposób dobrowolny zarejestrują się na Platformie e-learningowej, Serwisie i Sklepie internetowym www.faceyogasundarg.com, będą zapytane w formularzu o podanie danych potrzebnych do stworzenia i obsługi konta klienta, a zarazem niezbędnych do przeprowadzenia procesu zamówienia kupionego towaru. Należy pamiętać, że tego rodzaju informacje i dane można szybko i bezproblemowo usunąć. Niepodanie danych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rejestracji będzie skutkowało niemożnością założenia konta na platformie e-learningowej, w Serwisie i Sklepie internetowym www.faceyogasundarg.com.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

• świadczenia usług związanych z obsługą konta na Platformie e-learningowej Serwisie i Sklepie internetowym, czyli przede wszystkim związanych z właściwym i skutecznym wykonaniem umowy kupna towaru;

• analitycznym i statystycznym, gdzie podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora związany z prowadzeniem analizy aktywności Użytkowników na Platformie, Serwisie i Sklepie internetowym sklep.faceyogasundarg.com;

• ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw).

5. Złożenie zamówienia

Złożenie zamówienia przez Użytkownika Platform e-learningowej, Serwisu i Sklepu internetowego www.faceyogasundarg.com wiąże się z procesem przetwarzania danych osobowych. Złożenie zamówienia wymaga podania danych osobowch. Podanie danych wskazanych na Platformie, Serwisie i Sklepie internetowym jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i właściwego procesu obsługi zamówienia. Ich niepodanie będzie skutkowało brakiem przyjęcia zamówienia i niemożnością jego realizacji.

Dane osobowe w procesie składania zamówienia są przetwarzane w następującym celu:

• realizacji zamówienia: niezbędność przetwarzania danych do wykonania umowy;

• realizacji obowiązków ustawowych, które obowiązują Administratora i są konsekwencją obowiązujących przepisów prawa podatkowego;

• analityki, gdzie pojawia się uzasadniony interes Administratora, który wynika z prowadzenia analizy aktywności Użytkowników na Platformie, Serwisie i Sklepie internetowym www.faceyogasundarg.com, uwzględniającej charakter działań ekonomicznych (zakupów), co dalej umożliwia Administratorowi poprawę funkcjonalności działania Platformy, Serwisu i Sklepu internetowego;

• w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw).

6. Pliki cookies

Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Niezbędne pliki cookies

Administrator wykorzystuje tzw. niezbędne pliki cookies. Służą one w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości i funkcjonalności Platformy e-learningowej, Serwisu i Sklepu internetowego.

Niezbędne pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują pliki czasowe i stałe:

• pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;

• uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;

• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;

• czasowe pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych na czas trwania sesji;

• stałe pliki cookies wykorzystywane do personalizacji sposoby wyświetlania Platformy, Serwisu i Sklepu internetowego.

Pliki cookies podmiotów zewnętrznych

Pliki cookies podmiotów zewnętrznych służą do przygotowywania analizy statystycznej, która pomaga Administratorowi zrozumieć preferencje i sposób działania Użytkowników na stronie internetowej nazwasklepu.pl. Analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości oraz wyglądu serwisu do panujących trendów; statystyki stosuje się również do oceny popularności strony – dane są wykorzystywane do profilowania marketingu za pomocą narzędzi Google Analytics lub Facebook. W sytuacji wniesienia sprzeciwu wobec profilowania – prosimy skorzystać z ustawień przeglądarki. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem (zobacz informacje kontaktowe na dole niniejszej strony).

7. Czas przetwarzania danych osobowych

Czas przetwarzania danych osobowych zależy od charakteru i specyfiki świadczonej usługi, jak również celu jej przetwarzania. Dane przetwarzane są przez okres do 10 lat od momentu realizacji zamówienia na Platformie e-learningowej, w Serwisie i Sklepie internetowym www.faceyogasundarg.com lub do momentu cofnięcia wyrażonej zgody przez Użytkownika. Może to być również zgłoszenie skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych (dotyczy uzasadnionego interesu Administratora).

Czas przetwarzania danych może ulec zmianie, tj. wydłużeniu, w momencie, gdyby dane okazały się potrzebne do dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami. Wraz z końcem czasu przetwarzania dane podlegają likwidacji.

8. Uprawnienia Użytkownika

 Użytkownik Serwisu i Sklepu internetowego www.faceyogasundarg.com ma prawo do:

• dostępu do swoich danych

• możliwości ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia sposobu ich przetwarzania

• migracji danych

• wniesienia sprzeciwu do sposobu przetwarzania

• wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla ochrony danych osobowych.

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody, na podstawie której przetwarzane są jego dane na Platformie e-learningowej, w Serwisie i Sklepie internetowym sklep.faceyogasundarg.com. Do przeprowadzenia tego procesu wystarczy kontakt z Administratorem.

9. Prawo do sprzeciwu

Użytkownik Platformy e-learningowej, Serwisu i Sklepu internetowego www.faceyogasundarg.com posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec procesu przetwarzania danych dla celów profilowania, jeśli przetwarzanie związane jest z uzasadnionym interesem Administratora.

10. Odbiorcy danych

Proces realizacji usług i zamówienia na Platformie e-learningowej, w Serwisie i Sklepie internetowym www.faceyogasundarg.com powoduje, iż dane osobowe będą ujawniane podmiotom, które:

• obsługują płatności za zakupiony towar i wysyłkę (operatorzy płatności elektronicznych oraz banki (przelew tradycyjny))

• obsługują przesyłki pocztowe i kurierskie dla zamówionego towaru na Platformie e-learningowej, w Serwisie i Sklepie internetowym.

11. Bezpieczeństwo

Dostęp do danych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych. Dostęp jest ograniczony tylko na potrzeby właściwego przeprowadzenia zadania. Platforma, Serwis i Sklep internetowy posiadają mechanizmy zabezpieczające dane osobowe, w tym protokół zainstalowany protokół SSL. Administrator kładzie nacisk na właściwy proces dokumentowania operacji na danych osobowych.

12. Administrator Danych Osobowych

FACE YOGA SUNDAR G AGNIESZKA ANNA BOROWSKA, JOLANTA MAŁGORZATA MORTKA SPÓŁKA CYWILNA, ul. Wierzbnowska 2, 05-510 Konstancin Jeziorna,
Tel. +48 660 746 101  kontakt@faceyogasundarg.com